Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvýšení platových tříd u některých vedoucích odborů MÚ MČ Praha 13

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 335/1999
 


 I. ROZHODLAs účinností od 1.7.1999 o zvýšení platových tříd u vybraných vedoucích odborů a stanovuje jim plat dle přílohy materiáluII. ukládá


*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 24.08.99


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 24.08.99zpracovat a předložit radě “na stůl” návrh koncepce mzdového vývoje a personální politiky MÚ MČ Praha 13