Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

V Praze platí od 17. do 22. června zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Praha13
17.06.2021
Nenechte si ujít

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí od dnešních 12.00 hodin do 22. června (00:00 hodin) na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.Na základě
výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický
ústav, platí od dnešních 12.00 hodin do 22. června (00:00 hodin) na území Prahy
nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do
vzdálenosti 50 m od jeho okraje

b) lesopark, park, zahrada a
další porosty umožňující vznik a šíření požáru

c) sklady sena, slámy a jejich
okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje

d) plocha zemědělských kultur,
které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření
požáru


Podle nařízení jsou v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující
činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní
otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování
hořlavých látek na 
   volném prostranství)

b) kouření (s výjimkou
elektronických cigaret)

c) používání pyrotechnických
výrobků

d) používání jiných zdrojů
zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně

e) odhazování hořících nebo
doutnajících předmětů

f) jízda parní lokomotivy,
pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru

g) spotřebovávání vody ze
zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení

 

 

Sdílejte článek