Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volby 2018

Praha13
30.01.2019
Nenechte si ujítZápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 13


Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností

Odkaz na aktualizované mapy volebních okrsků za jednotlivé městské části

Oznámení o době a místa konání voleb do zastupitelstva obcí 2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 2018 – příloha.xls

Přehled o telefonním spojení do volebních místností na území města Prahy 13

Informace o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů na území MČ Praha 13

Svolání 1. zasedání OkVK

Informace pro voliče s trvalým pobytem na území MČ Praha 13

Jmenování zapisovatelů OkVK

Hledáme zájemce o práci v okrskových volebních komisích pro komunální volby

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZMČ a Zast.hl.m.Prahy říjen 2018

Rozhodnutí registračního úřadu o registraci kandidátních listin volebních stran

Stanovení počtu prostor pro úpravu hlasovacích lístků a minimální počty členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí 2018

Informace pro občany jiných členských států Evropské unie

Informace volebním stranám

Oznámení o vytvoření jednoho volebního obvodu na území Městské části Praha 13 pro komunální volby konané v roce 2018, počtu členů Zastupitelstva Městské části Praha 13 pro volební období let 2018 až 2022 a o potřebném počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů vypočteném dle přílohy zákona č. 491/2001 Sb., v platném znění.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí, zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

Sdílejte článek