Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volby 2019

Praha13
04.05.2020
Nenechte si ujítVolby do Evropského parlamentu 2019

Aplikace k navigaci do volebních místností

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu

Stanovení počtu prostor pro úpravu hlasovacích lístků a minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Seznam voličů

Informace o zásadách a způsobu hlasování

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenování zapisovatelů OkVK

Svolání 1. zasedání OkVK

volby – informace

Hromadné oznámení – okrsky pro EP

Hromadné oznámení o době a místě konání voleb

Sídla okrsků – telefonní spojení

odkazy z Ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/soubor/harmonogram-ep-2019.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/information-on-the-principles-and-manner-of-voting.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-kandidature-a-hlasovani-v-urednich-jazycich-aj-nj-fj.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/ep2019-informace-pro-volice-ktery-zmenil-trvaly-pobyt-po-14-dubnu-2019.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/ep2019-zadost-o-zapis-do-seznamu-volicu-pro-volby-do-evropskeho-parlamentu-nebo-zadost-o-preneseni-udaju-z-dodatku-staleho-seznamu-volicu.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/ep2019-zadost-o-zapis-do-seznamu-volicu-pro-volby-do-evropskeho-parlamentu-nebo-zadost-o-preneseni-udaju-z-dodatku-staleho-seznamu-volicu-anglicky.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/ep2019-zadost-o-zapis-do-seznamu-volicu-pro-volby-do-evropskeho-parlamentu-nebo-zadost-o-preneseni-udaju-z-dodatku-staleho-seznamu-volicu-francouzsky.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/ep2019-zadost-o-zapis-do-seznamu-volicu-pro-volby-do-evropskeho-parlamentu-nebo-zadost-o-preneseni-udaju-z-dodatku-staleho-seznamu-volicu-nemecky.aspx

https://www.mvcr.cz/soubor/ep-2019-vysledky-losovani-pdf.aspx

Sdílejte článek