Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volby 2020

Praha13
13.10.2020
Nenechte si ujítVolby 2020

Výsledky II. kola voleb – volební obvod 21

Výsledky I. kola voleb – volební obvod 21


Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu

Zákon č. 247/1995 Sb o volbách do Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2020

Senát – volič a jeho volební právo

Senát – okrskové volební komise

Přihláška zájemce Okrsková volební komise MČ Praha 13

Senát – voličský průkaz

Senát – Žádosti o vydání voličského průkazu

Senát – informace o zásadách a způsobu hlasování

Informace o podmínkách kandidatury

Volby do Senátu – jmenování zapisovatelů

Volby do Senátu – informace o počtu a sídle okrsků

Volby do Senátu – počet prostor pro úpravu hlasovacích lístků a min.počet členů komise

Senát – odměna člena OkVK

Zákon č. 350-2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování ve volbách 2020

Popisy volebních okrsků

Kudy na volby

Volby do Senátu – telefonní spojení do volebních místností

Oznámení o době konání voleb

 

Odkazy
z Ministerstva vnitra ČR

Směrnice
MV o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických
opatření ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů
2020

Hlasování ve zdravotnickém zařízení Senát

Volební právo občana s ukončeným trvalým pobytem na území České republiky

Vzory hlasovacích lístků pro volby do Senátu 2020

Video pro neslyšící pro volby do Senátu 2020

Informační leták pro volby do Senátu (snadné čtení)

Zkratky politických stran a politických hnutí pro krajské a senátni volby 2020

Přítomnost zástupců volebních stran při sčítání hlasů ze zvláštních způsobů hlasování

Informace pro voliče – hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

leták volby karanténa2

leták volby karanténa2

Odkazy z Magistrátu
hl.m.Prahy


Informace pro voliče – hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

Informace o umístění volebních stanovišť pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Územní vymezení volebních obvodů v hlavním městě Praze – mapa

Lidé v karanténě a v izolaci mohou volit na drive-in místech nebo z domova

Telefonní spojení pro hlasování do zvláštní přenosné schránky pro osoby v karanténě či izolaci

VO 21 a 27_letna_6Sdílejte článek