Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Z jednání Krizového štábu MČ Praha 13

Praha13
29.04.2020
Nenechte si ujít

Aktuální informace z jednání Krizového štábu městské části Praha 13 ze dne 29. 4.vyzaduji


Městská část
Praha 13

 

  VÝSTUP

 

  z jednání
Krizového štábu MČ Praha 13

 

KŠ MČ 07/2020

ze dne 29. 4.
2020

 

 

 

  I.Krizový štáb MČ Praha 13 bere na vědomí
Usnesení vlády České republiky ze dne 24. dubna
2020 číslo
  461 o Plánu rozvolnění opatření přijatých s
řešením pandemie v oblasti sociálních služeb.

 

 II.Krizový štáb MČ Praha 13 bere na vědomí plán
vlády České republiky ohledně rozvolnění
přijatých opatření
  v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/.

 

III.Krizový štáb MČ Praha
13 bere na vědomí aktualizovanou informaci Ministerstva vnitra k
shromážděním v
  době nouzového stavu ze dne 27. dubna
2020.

 

 IV.Krizový štáb MČ Praha 13 bere na vědomí
prodloužení nouzového stavu do 17. května 2020.

 

  V.Krizový štáb MČ Praha 13 bere na vědomí a
souhlasí s návrhy rozvolnění včetně přijatých
provozních
  opatření ve Středisku sociálních služeb Prahy
13.

 

 VI.Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován
tajemníkem ÚMČ Praha 13 o fungování chodu úřadu v
termínu
  4. 5. 2020 – 7. 5. 2020 a od 11. 5. 2020.

 

VII.Krizový štáb MČ
Praha 13 byl seznámen s děkovným dopisem Obvodního ředitelství MP Praha 13

  adresovaný restauraci Kastrol za dlouhodobé poskytnutí
podpory v období šíření koronaviru SARS CoV-2.

 

VIII.Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován o distribuci dezinfekce a ochranných prostředků
pro MŠ a ZŠ na
  svém území.

 

 IX.Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován o další
distribuci dezinfekce a ochranných prostředků
pro občany
  MČ, BD a SVJ.

  Ing.
David Vodrážka 
  předseda
Krizového štábu MČ Praha 13

 
  Mgr.
David Michut 

  tajemník Krizového štábu MČ Praha 13

 

Sdílejte článek