Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Z jednání Krizového štábu MČ Praha 13

Praha13
23.04.2020
Nenechte si ujít

Aktuální informace z jednání Krizového štábu městské části Praha 13 ze dne 23. 4.vyzaduji

Městská část
Praha 13


VÝSTUP

 

z jednání
Krizového štábu MČ Praha 13

 

KŠ MČ 06/2020

ze dne 23. 4.
2020

 

 

 
  I. Krizový štáb MČ
Praha 13 byl informován ohledně pokračování distribuce dezinfekce a 
 ochranných prostředků
pro SVJ a BD v městské části Praha 13. Dále o víkendové distribuci 
 dezinfekce
pro své občany, a to ve starých Stodůlkách, Malé Ohradě, Nové Vsi, Vidouli, U

 Koh-i-nooru, Hájích.

  II. Krizový štáb MČ
Praha 13 byl informován o probíhajícím výdeji dezinfekce občanům ve 
  dnech 20.
4. a 22. 4. 2020 před radnicí MČ Praha 13.
 
 

  III. Krizový štáb MČ
Praha 13 potvrdil MHMP další odběry dezinfekce pro své občany a 
  připravuje
další výdej pro SVJ a BD na svém území.
 

  IV. Krizový štáb MČ
Praha 13 byl informován o znovu otevření Úřadu městské části 
  Praha 13 pro
občany v plném rozsahu počínaje dnem 20. 4. 2020, tak jak tomu bylo 
  před vyhlášením nouzového stavu

  V. Krizový štáb MČ
Praha 13 byl informován odborem sociální péče o realizaci Mobilní 
 sociální
služby pro osoby bez přístřeší zajišťované neziskovou organizací NADĚJE. 


 VI. Krizový štáb MČ
Praha 13 bere na vědomí informaci HZS hlavního města Prahy o 
 ukončení
pohotovosti pro JSDH Stodůlky a JSDH Třebonice dnem 20. 4. 2020.
 

 VII. Krizový štáb MČ
Praha 13 souhlasí s redistribucí testů a ochranných prostředků pro 
 praktické
lékaře působících na městské části Praha 13.
 


VIII. Krizový štáb MČ Praha 13 projednal systém provádění
dezinfekce mateřských škol, 
základních škol a Úřadu městské části Praha 13.
 

  IX. Krizový štáb MČ
Praha 13 děkuje JSDH Stodůlky a JSDH Třebonice za pomoc při 
 distribuci
dezinfekce a ochranných prostředků občanům.

 

  

 

Ing. David
Vodrážka

předseda
Krizového štábu MČ Praha 13

 

 

Mgr. David
Michut

tajemník
Krizového štábu MČ Praha 13

 

Sdílejte článek