Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Z jednání Krizového štábu MČ Praha 13

Praha13
07.05.2020
Nenechte si ujít

Aktuální informace z jednání Krizového štábu městské části Praha 13 ze dne 7. 5.vyzaduji

Městská
část Praha 13

 

VÝSTUP

 

z
jednání Krizového štábu MČ Praha 13

 


MČ 08/2020

ze
dne 7. 5. 2020

 

 

I.  Krizový
štáb MČ Praha 13 byl informován o pokračující distribuci dezinfekce a
ochranných prostředků do základních a mateřských škol, kterých je MČ Praha 13
zřizovatelem.

 

 

II.  Krizový
štáb MČ Praha 13 byl informován tajemníkem ÚMČ Praha 13 o poradě s vedoucími
odborů úřadu, kde byla zhodnocena úspěšnost přijatých opatření od 16. března –
doposud včetně pokračujících zvýšených hygienických opatření po 11. květnu
2020.

 

 

III.Krizový štáb MČ Praha 13 souhlasí v případě výzvy od MHMP k převzetí
další zásilky dezinfekce s distribucí občanům, BD, SVJ.

 

 

IV.  Krizový
štáb MČ Praha 13 bere na vědomí informaci Krizového štábu hlavního města Prahy
ze dne 6. 5. 2020 ohledně ukončení distribuce ochranných prostředků ze strany
hl. m. Prahy i státu.

 

 

V.  Krizový
štáb MČ Praha 13 byl informován odborem školství o startovacích balíčcích pro
základní a mateřské školy na svém území, kterých je zřizovatelem MČ Praha 13.

 

 

VI.  Krizový
štáb MČ Praha 13 byl informován odborem školství ohledně otevření základních
škol dne 11. 5. 2020 pro žáky 9. tříd z důvodu přípravy na přijímací zkoušky.

 

 

VII.Krizový štáb MČ Praha 13 konstatuje na základě vývoje situace
ohledně výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, že bude nadále jednat
dle potřeby.

 

 

Ing.
David Vodrážka

předseda
Krizového štábu MČ Praha 13

 

 

 

Mgr.
David Michut

tajemník
Krizového štábu MČ Praha 13

 

 

Sdílejte článek