Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Z jednání Krizového štábu městské části Praha 13

Praha13
09.10.2020
Nenechte si ujít

Aktuální informace z jednání Krizového štábu MČ Praha 13 z 9. října. 

 

 

Městská část
Praha 13

 

VÝSTUP

 

z jednání
Krizového štábu MČ Praha 13

 

KŠ MČ 11/2020

ze dne 9. 10.
2020

 

 

  I. Krizový štáb MČ Praha 13 bere na vědomí
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

  8. října 2020 č.
994, 995, 996, 997, 998 o přijetí krizového opatření.

 

 
II. Krizový štáb MČ Praha 13 vzal na vědomí nařízení Hygienické stanice
hlavního města Prahy
  ze dne 1. října č.
15/2020.

 

 III. Krizový štáb MČ Praha 13 nařizuje po dobu
nouzového stavu omezení jednání výborů ZMČ, komisí 
 RMČ, pořádání
akcí, shromáždění a porad s výjimkou jednání Rady MČ Praha 13 a
Zastupitelstva 
 MČ Praha 13 na ÚMČ Praha 13.

 

 
IV. Krizový štáb MČ Praha 13 přijímá na základě usnesení vlády č. 994 ze
dne 8. října 2020 opatření 
  ohledně úpravy
úředních hodin na ÚMČ Praha 13 ve dnech 12. 10. – 25. 10. 2020 a zároveň nařizuje
  seznámit s
touto úpravou úředních hodin veřejnost.  

  zajistí: tajemník ÚMČ

 

 
V. Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován o provedeném vyzvednutí a
rozvozu respirátorů FFP2 od 
  Ministerstva
školství do školských zařízení na území MČ Praha 13 a MČ Praha–Řeporyje dne

  8. 10. 2020. Rozvoz zajistil odbor hospodářské správy, referát krizového řízení
a odbor školství.

 

 
VI. Krizový štáb MČ Praha 13 byl seznámen vedoucím odboru školství s
aktuální situací ve školských
  zařízeních a
jejich požadavky na zvládnutí zabezpečení výuky v nadcházejícím období.

 

 VII. Krizový štáb MČ Praha 13 byl seznámen
tajemníkem úřadu s organizací, zabezpečením a
  připraveností
druhého kola voleb do Senátu PČR na území MČ Praha 13.

 

VIII. Krizový štáb MČ Praha 13
byl informován tajemníkem úřadu, že nikdo ze zaměstnanců úřadu není 
 COVID-
19 pozitivní ani v karanténě.

 

 
IX. Krizový štáb MČ Praha 13 byl informován o aktuálním stavu a počtech ochranných prostředků a

  dezinfekce.

 

 

Ing.
David Vodrážka 

předseda
Krizového štábu MČ Praha 13

 

 

Mgr.
David Michut

    tajemník Krizového štábu MČ Praha 13

 

 

Sdílejte článek