Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Z jednání Krizového štábu městské části Praha 13

Praha13
25.09.2020
Nenechte si ujít

Aktuální informace z jednání Krizového štábu MČ Praha 13 z 25. září 

 

  vyzaduji

 

 

Městská část
Praha 13

 

 
VÝSTUP

 

z jednání
Krizového štábu MČ Praha 13

 

KŠ MČ 09/2020

ze dne 25. 9.
2020

 

 

     I.
Krizový štáb MČ Praha 13 vzal na vědomí nařízení Ministerstva
zdravotnictví
    č. j. MZDR- 40555/2020-1/MINKAN
ze dne 24. 9. 2020.

 

     II.
Krizový štáb MČ Praha 13 vzal na vědomí nařízení Hygienické stanice
hlavního 
     města Prahy číslo 10/2020,
11/2020, 12/2020, 13/2020.

 

   III.
Krizový štáb MČ Praha 13 vzal na vědomí informaci ředitele Střediska
    sociálních služeb Prahy 13
ohledně přijatých opatření ve středisku.

 

    IV. Krizový štáb MČ Praha 13 zhodnotil
současnou situaci a přijatá opatření
   v souvislosti se zvýšeným
výskytem šíření SARS-CoV-2.

 

   V. Krizový štáb MČ Praha 13 vzhledem
k současné situaci navrhuje zrušení akcí
     s vyšší koncentrací
osob z důvodu ochrany zdraví.

 

   VI. Krizový štáb MČ Praha 13 byl
informován tajemníkem úřadu o zřízení
       pracovní skupiny COVID-19
na ÚMČ Praha 13.

 

    VII. Krizový štáb MČ Praha 13 byl
informován o aktuálním stavu a aktuálních
   počtech ochranných
prostředků a dezinfekce.

 

    VIII. Krizový štáb MČ Praha 13 konstatuje
na základě vývoje situace ohledně
   výskytu koronaviru /označovaný jako SARS
CoV-2/, že bude nadále jednat dle
    potřeby.

Ing.
David Vodrážka
předseda
Krizového štábu MČ Praha 13

Mgr. David
Michut
tajemník Krizového štábu MČ Praha 13

 

Sdílejte článek