Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Začala závěrečná etapa revitalizace vnitrobloku Fingerova

Praha13
25.02.2021
Nenechte si ujít

Ve středu 24. února byla zahájena třetí, tedy závěrečná etapa revitalizace vnitrobloku Fingerova. Projekt rekonstrukce celého vnitrobloku byl v roce 2018 projednán s veřejností v rámci místní Agendy 21.Ve středu 24. února byla zahájena třetí,
tedy závěrečná etapa revitalizace vnitrobloku Fingerova. Projekt rekonstrukce
celého vnitrobloku byl v roce 2018 projednán s veřejností v rámci místní Agendy
21.

 
V minulých etapách proběhla rekonstrukce dětského a sportovního hřiště,
v rámci poslední etapy bude kompletně zrekonstruována cestní síť v západní
části vnitrobloku, která je v téměř havarijním stavu. Součástí rekonstrukce
budou také terénní a parkové úpravy včetně výsadby dřevin a trvalek. Přívětivější
tvář získá i prostranství před základní školou, kde bude zmodernizována zpevněná
plocha, dojde k odstranění kruhových záhonů v havarijním stavu a barevně bude
plocha ladit s budovou školy. Před sochou „Kamenožrouta“ je počítáno s novým,
velkým kruhovým záhonem, okolo kterého budou lavičky. Zůstane zde zachován
živičný povrch, který hojně využívaly děti pro nácvik svých dovedností na
in-linech. Nově koncipovány budou také oválné, vyvýšené záhony. Ty budou
srovnány s terénem a před školou tak vznikne další odpočinková zóna s lavičkami
a odpadkovými koši.

 
Obnova cestní sítě se v první fázi bohužel neobejde bez rozsáhlých
bouracích prací, které budou prováděny postupně tak, aby mohl být zachován
částečný průchod vnitroblokem a přístup ke škole. Staveniště bude vždy
ohraničeno oplocením a ve vnitrobloku budou rozmístěny informační cedule s
upozorněním na nutné uzavírky. Termín dokončení stavby je stanoven na podzim
letošního roku, ale pro případ nepříznivých klimatických podmínek je nutné
počítat s určitou rezervou.
  Prosíme o vzájemnou ohleduplnost, aby stavba mohla být zdárně a v co
nejkratší době dokončena.

Odbor
životního prostředí

Sdílejte článek