Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zahájení revize katastru v k.ú. Řeporyje

Praha 13
20.05.2024
Aktuality

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu, a proto je vlastníkům uložena povinnost ohlašovat změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí. O této své povinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě případů navíc k neohlášení změny mohlo dojít za předchozích vlastníků. Proto katastrální úřad zahájil ve spolupráci s městskou částí Praha 13 a městskou částí Praha – Řeporyje revize v katastrálním území Řeporyje. Účelem revize bude uvést do souladu skutečný stav terénu a evidovaný stav v katastru.

Informační leták k revizi katastru

 

 

 

Sdílejte článek