Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zahájení územního řízení – POLYFUNKČNÍ DOMY LUŽINY

Praha13
15.03.2018
Nenechte si ujít

Městská část vyjádřila své nesouhlasné stanovisko usnesením č. 0068/2018 z 26. února 2018Informujeme občany, že dne 13. března 2018 stavební
úřad oznámil zahájení územního řízení ve věci stavby „POLYFUNKČNÍ CENTRUM
LUŽINY, BYTOVÉ DOMY ALFA A BETA“
na pozemcích parc. č. 2131/733 a 2131/734
(bytové domy) a č. parc. 2131/369, 2131/370, 2131/376, 2131/377, 2131/378,
2131/381, 2131/383, 2131/384, 2131/391, 2131/394, 2131/399, 2131/400, 2131/5,
2131/339, 2131/340, 2131/341 (inž. sítě a komunikace), vše v katastrálním území
Stodůlky.

Městská část vyjádřila své nesouhlasné stanovisko Usnesením č. 0068/2018 ze dne 26. února 2018.

Upozorňujeme
na skutečnost, že občané mohou za určitých
zákonem daných podmínek do tohoto řízení
vstupovat jako účastníci řízení a mohou jej připomínkovat případně
vznášet námitky.

Informace o záměru – Polyfunkční centrum Lužiny – bytové domy Alfa a Beta

Sdílejte článek