Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zápis do prvních tříd proběhne i letos bez osobní účasti dětí

Praha13
12.03.2021
Tiskové zprávy

Zápis dětí do 1. třídy bude organizován stejně jako v minulém roce, tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. Jednotlivé školy mají připravený speciální počítačový program, aby zápisy hladce proběhly v on-line prostředí.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz

MČ Praha 13 - logo

Tisková zpráva

12. 3.
2021 

Zápis
do prvních tříd proběhne i letos bez osobní účasti dětí

 

Zápis
dětí do 1. třídy bude organizován stejně jako v minulém roce, tedy bez
osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. Jednotlivé školy mají připravený speciální
počítačový program, aby zápisy hladce proběhly v on-line prostředí.

„S ohledem na situaci
a zdraví dětí, rodičů i pedagogů proběhnou zápisy do prvních tříd bohužel bez
osobní účasti. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách
jednotlivých škol, kde rodiče a zákonní zástupci naleznou návod, jak
postupovat. Přihlášku je možné odeslat datovou schránkou, jejímž držitelem je
fyzická osoba, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Děkuji všem
za pochopení a přeji především pevné zdraví,“ informoval starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Vyplňovat
údaje on-line bude možné od 6.
do 16. dubna 2021
. Vyplněné a
vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou školy
shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech
v době, kterou upřesní každá škola.
 

„Pokud z nejrůznějších
důvodů nelze využít některý z výše uvedených způsobů, budou vedle sběrného
místa připravené prázdné formuláře, které bude možno vyplnit na místě ručně a
přímo vložit do sběrného boxu. Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální,
ale v dnešní době představuje nejschůdnější cestu. Přeji všem budoucím
prvňáčkům hodně radosti a věřme, že se do škol v září vypraví s nadšením a
úsměvem,“ dodala místostarostka Marcela
Plesníková
.

Podrobné informace jsou
k dispozici na internetových stránkách jednotlivých škol a také na webu
městské části www.praha13.cz.

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz

Sdílejte článek