Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ochrana přírody

Předpokladem kvalitní úrovně života ve městě je mimo jiné ochrana přírody. Důležitá je zejména prevence a šetrné chování na denní bázi. Praha 13 dbá na to, abychom společně vytvořili společnost s ohleduplným přístupem k přírodě. Jedině tak se nám její stav povede zachovat pro naše děti.

Žádost o povolení pokácení dřevin

Oznámení o kácení dřevin