Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plánování sociálních služeb

Smyslem plánování sociálních služeb je ve spolupráci s poskytovateli sociálních a návazných služeb vytvořit systém, který odpovídá zjištěným místním potřebám obyvatel. Reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že vynakládané finanční prostředky na sociální služby jsou efektivně využívány v souladu s potřebami uživatelů, zájmy poskytovatelů a možnostmi zadavatelů sociálních služeb.

Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 pro rok 2024

Kontakty

Bc. Petr Syrový
koordinátor plánování sociálních služeb

Tel.: 235 011 453
E-mail: syrovyp@praha13.cz

Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb – 2. patro, č. 319
Odbor sociální péče
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí  2580/13
158 00 Praha 5 – Stodůlky

 

Srdečně vás zveme na 9. ročník Veletrhu sociálních služeb.
Přijďte se seznámit s poskytovateli sociálních a návazných služeb.
● Chybět nebudou ani organizace, které se specializují na služby pro migranty, včetně nově příchozích uprchlíků z Ukrajiny
● Infostánky a prezentace služeb, prodej výrobků chráněných dílen…

AKCE se uskuteční souběžně se Dnem zdraví 2024
Veletrh se koná pod záštitou starosty Ing. Davida Vodrážky

Kdy: středa 19. června 2024 od 13.00 do 17.00 hodin
Kde: travnatá plocha před radnicí na Slunečním náměstí