Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vydání loveckého lístku

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.

Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti (§ 47):

 

Kde, s kým a kdy poplatky řešit

Odbor životního prostředí – Oddělení ochrany životního prostředí – David Svoboda

kancelář č. 542 – tel. 235 011 473 , e-mail: Svobodad@praha13.cz

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00)

P o p l a t k y
Platnost

loveckého lístku

Občan ČR Cizinec studující myslivost zajišťující myslivost  v rámci

povolání nebo funkce

1 den 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč
5 dní 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč
30 dní 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč
6 měsíců 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč
12 měsíců 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč
na dobu neurčitou 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč

 

Další informace k vydání loveckého  lístku