Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vydání rybářského lístku

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Kde, s kým a kdy poplatky řešit

Odbor životního prostředí – Oddělení ochrany životního prostředí – David Svoboda

kancelář č. 542 – tel. 235 011 473 , e-mail: Svobodad@praha13.cz

v úředních hodinách (PO, ST: 8:00 – 18:00; ÚT, ČT: 8:00 – 13:00)

P o p l a t k y
Platnost

rybářského lístku

osoba mladší 15 let studující rybářství zajišťující rybářství v rámci

povolání nebo funkce

30 dní 200 Kč
10 let 500 Kč 250 Kč 250 Kč 250 Kč
na dobu neurčitou 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč

 

Další informace k vydání rybářského lístku