Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Vyzvednutí hotových dokladů

 

OBČANSKÝ  PRŮKAZ CESTOVNÍ  PAS
D A T U M D A T U M
Podání       K vyzvednutí Podání      K vyzvednutí
30.05.2024 19.06..2024 29.05.2024 17.06.2024
31.05.2024 19.06.2024 30.05.2024 19.06.2024
03.06.2024 20.06.2024 31.05.2024 19.06.2024
04.06.2024 21.06.2024 03.06.2024 20.06.2024

Vyhotovený doklad  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky
v úředních hodinách:

Vydávání pořadových lístků z číselníku pro cestovní doklady, občanské průkazy, vyzvednutí hotových dokladů a evidenci obyvatel je v pondělí a ve středu ukončeno v 17:45 hod.

pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod.

 U P O Z O R N Ě N Í !

K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu

 

K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.