Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Založení živnosti

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a v souladu s podmínkami stanovenými živnostenským zákonem (ŽZ).

Podnikatel (stejně tak odpovědný zástupce) musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 ŽZ)  a nesmí u nich trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8a ŽZ).

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy vyžadují.

Odborná způsobilost není předepsána u volné živnosti a u některých živností koncesovaných, pokud jsou provozovány v částečném rozsahu.

Podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti je povinen ustanovit odpovědného zástupce, který předepsanou odbornou způsobilost splňuje. Stejně tak podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

V případech vymezených zákonem je vyžadováno státní povolení k provozování živnosti (koncese).

Jak ohlásit živnost, požádat o koncesi

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi je možno podat osobně u kteréhokoliv živnostenského úřadu (Centrálního registračního místa),  zaslat tomuto úřadu poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky úřadu) nebo prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání. Dále je možné podání učinit osobně prostřednictvím kteréhokoliv kontaktního místa Czech POINT.