Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zastupitelstvo městské části Praha 13 schválilo rozpočet na rok 2022

Praha13
17.12.2021
Tiskové zprávy

Ještě před koncem roku Zastupitelstvo městské části Praha 13 schválilo rozpočet na rok 2022.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
                                                                                            Tisková zpráva

 17. 12. 2021

Zastupitelstvo
městské části Praha 13 schválilo rozpočet na rok 2022

 

Ještě před koncem
roku Zastupitelstvo městské části Praha 13 schválilo rozpočet na rok 2022. Na
posledním zasedání v roce 2021 odsouhlasilo návrh vyrovnaného rozpočtu ve
výši 448,2 milionů korun. Investice přesahující částku 42 milionů a míří
především do školství, revitalizací veřejného prostoru a péči o seniory.

 

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2022 vychází ze zastupitelstvem schváleného
rozpočtového výhledu na roky 2022 – 2026, dále z očekávaných vlastních
příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu, z transferů
z hlavního města Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti.

 

„Rozpočet na
příští rok se letos podařilo schválit v dostatečném předstihu a nebudeme
tedy muset pracovat s rozpočtovým provizoriem. To nám umožní zahájit
jednotlivé projekty již začátkem roku a nebudeme muset čekat až do března, jak
je při rozpočtovém provizoriu nutné,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a
dodal: „Dlouhodobě se nám daří vše
financovat bez jakýchkoliv úvěrů a městskou část nezadlužovat. Tohoto faktu si
velmi cením, obzvlášť v současné době nechceme zatěžovat budoucí generace
úvěry. Investovat se bude především do školských zařízení, veřejného prostoru a
bytů pro seniory.“

 

Celkové příjmy ve
výši 448,2 mil. Kč tvoří příjmy daňové, nedaňové a transfery.

Transfery ze státního rozpočtu činí 49 mil.
Kč a jsou o 495 tis. Kč vyšší než pro rok 2021. Transfery od HMP ve výši 259,4
mil. Kč jsou o 14,5 mil. Kč vyšší než v roce 2021. V tomto objemu je
již zahrnut o 26,1 mil. Kč vyšší příspěvek na školství. Zbývající částka z celkového objemu ve výši 233,3 mil. Kč vychází ze
standardního dotačního vztahu HMP k MČ. Daňové příjmy jsou navrženy
výši 62,2 mil. Kč. Celkové nedaňové příjmy jsou vyšší proti schválenému
rozpočtu roku 2021 o 297 tis. Kč. V roce 2022 se očekává vyšší úročení na
bankovních účtech. Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2022 jsou
navrženy ve výši 65,4 mil. Kč.

Výdajová stránka rozpočtu ve výši 448,2 mil. Kč
zahrnuje výdaje neivestiční, investiční a rozpočty příspěvkových organizací.

 

Výše objemu neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok
2022  405,8 mil. Kč. Jsou určené na výkon
činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní správy.
Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány například
neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy (48,3 mil. Kč), Dům
dětí a mládeže (250 tis. Kč) a pro Středisko sociálních služeb (7,9 mil.
Kč). Mezi navrhované výdaje na rok 2022 byl také zařazen neinvestiční transfer
Kulturnímu domu Mlejn ve výši 3,3 mil. Kč.

 

Investiční výdaje na rok 2022 dosahují částky
42,4 mil. Kč. Jedná se především o rekonstrukce, úpravy a výstavbu chodníků a
nebytových objektů v majetku městské části. Dokončena bude přístavba ke
stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb Lukáš, kde vzniknou nové byty
pro seniory. V plánu je rekonstrukce výtahu v objektu polikliniky Lípa, také
vybudování komunitní zahrady, modernizace osvětlení v základních školách,
výměna herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích,
rekonstrukce cyklotras, modernizace vodohospodářských zařízení a další
projekty.

 

Sumární částky neinvestičních
příspěvků jsou navrhovány pro základní školy ve výši 34,7 mil. Kč, pro mateřské
školy ve výši 13,6 mil. Kč. Návrh rozpočtu Střediska sociálních služeb vychází
z výše příspěvku od zřizovatele a z očekávaných příjmů střediska za
poskytování sociálních služeb a péče. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele je navrhován
v částce 7,9 mil. Kč.

 

Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován v souladu se
zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl.m.Praze č.
131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou je vydán Statut
hl.m.Prahy.

 

 

 

Mgr.
Lucie Steinerová

Vedoucí
oddělení  tisku a informací

Tisková
mluvčí

Tel.:
235 011 217

Mob.:
773 784 245
Mail: steineroval@praha13.cz

Web:
www.praha13.cz

 

Sdílejte článek