Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zastupitelstvo městské části Praha 13 schválilo rozpočet na rok 2024

Praha 13
14.03.2024
Tiskové zprávy
Zastupitelstvo 2024

Zastupitelstvo Prahy 13 dnes schválilo rozpočet na rok 2024. Na prvním jednání v roce 2024 odsouhlasilo návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 526 mil. Kč. Investice budou mířit především do školství, životního prostředí, revitalizací veřejného prostoru a péči o seniory.

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2024 vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2024 – 2028, dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu, z transferů z hlavního města Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti.

„Dlouhodobě se nám daří vše financovat bez jakýchkoliv úvěrů a městskou část nezadlužovat. Tohoto faktu si velmi cením, obzvlášť v současné době nechceme zatěžovat budoucí generace úvěry. Investovat se bude především do školských zařízení, životního prostředí,péče o seniory a revitalizace veřejného prostoru,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka

 Celkové příjmy ve výši 526 mil. Kč tvoří příjmy daňové, nedaňové a transfery.

  • Transfery ze státního rozpočtu činí 50,9 mil. Kč a jsou o 1,2 mil Kč vyšší než pro rok 2023.
  • Transfery od HMP ve výši 336,4 mil. Kč jsou o 37,4 mil. Kč vyšší než v roce 2023.
  • Daňové příjmy jsou navrženy výši 73,5 mil. Kč., oproti minulému roku je objem příjmů navýšen o 3,4 mil. Kč
  • Celkové nedaňové příjmy činí 7,5 mil. Kč a jsou vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2023 o 4 mil. Kč.
  • Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2024 jsou navrženy ve výši 81 mil. Kč.

Výdajová stránka rozpočtu ve výši 526 mil. Kč zahrnuje výdaje neinvestiční, investiční a rozpočty příspěvkových organizací.

Objem neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2024 výše 484,2 mil. Kč. Jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní správy. Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány zejména neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy (59,5 mil. Kč), Dům dětí a mládeže (750 tis. Kč) a pro Středisko sociálních služeb (12,2 mil. Kč).

Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou je vydán Statut hl. m. Prahy.

 

Sdílejte článek