Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet

Praha13
11.03.2020
Tiskové zprávy

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši téměř 409 milionů korun. Oproti rozpočtu na rok 2019 se jeho celkový objem snížil o 5 %.Městská část Praha 13
www.praha13.cz
Tisková zpráva
11. 3. 2020

Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 11. března, bylo důležité projednání a schválení rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši téměř 409 milionů korun. Oproti rozpočtu na rok 2019 se jeho celkový objem snížil o 5 %. 

Příjmovou stránku tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 353,3 mil. Kč. Stejně jako v loňském roce jsou do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů a bytů. Tyto prostředky, tentokrát ve výši 21,7 mil. Kč, jsou určeny na krytí investičních akcí, které již zastupitelstvo schválilo. Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 55,6 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.)

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2020 zahrnuje 378,4 mil. Kč neinvestičních výdajů a přibližně 30,5 mil. Kč na investice. Na oblast školství bude vydáno více jak 83 milionů korun (z toho téměř 49 mil. Kč tvoří neinvestiční příspěvky pro ZŠ a MŠ, přes 20 mil. Kč půjde na opravy a údržbu ZŠ a MŠ a investiční výdaje do školství jsou rozpočtovány ve výši 11,8 mil. Kč.) Pro oblast životního prostředí je vyčleněno přibližně 48 mil. Kč. Výdaje jsou určeny na opravy, ekologickou výchovu a osvětu a především na služby a práce související s údržbou zeleně. V rámci investičních výdajů jsou vyčleněny 2 miliony korun na modernizaci herních a sportovních prvků, rekonstrukci cyklotras, modernizaci vodohospodářského zařízení a na projektové dokumentace na realizaci dětských hřišť a sportovišť. Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 19 mil. Kč. Přes 15 milionů korun jde do oblasti dopravy, z toho je více, než 9,7 mil. Kč určeno na opravy a údržbu komunikací, kanalizačních vpustí a dopravního značení a více než 5 mil. Kč jde na rekonstrukce a úpravy chodníků v majetku MČ Praha 13 a na akci Řešení dopravy v klidu  Velká Ohrada.

 

Michala Králová
tisková mluvčí městské části

Sdílejte článek