Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet

Praha13
27.02.2019
Tiskové zprávy

Rozpočet je koncipován jako vyrovnanýa počítá s příjmy a výdaji ve výši 431 milionu korun.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva
27. 2. 2019

 

Hlavním bodem programu prvního
letošního zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 27.
února, bylo důležité projednání a schválení rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet je koncipován
jako vyrovnaný a
počítá s příjmy a výdaji ve výši 431 milionů
korun
. Oproti rozpočtu na rok 2018 se jeho celkový objem snížil o 25 %. 

Příjmovou stránku tvoří
zejména transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní
hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 375 mil. Kč. Stejně jako v
loňském roce jsou do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů a
bytů. Tyto prostředky, tentokrát ve výši téměř 40 mil. Kč, jsou určeny na krytí
investičních akcí, které již zastupitelstvo schválilo. Další část příjmů tvoří
předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 56 mil. Kč (např. správní
poplatky, místní poplatky apod.).

Výdajová stránka rozpočtu
na rok 2019 zahrnuje 366 mil. Kč neinvestičních výdajů a přibližně 65 mil. Kč
na investice.Na oblast školství bude vydáno
celkem 93 milionů korun (z toho téměř 49 mil. Kč tvoří neinvestiční příspěvky
pro ZŠ a MŠ, přes 8 mil. půjde na opravy a údržbu ZŠ a MŠ a téměř 18 milionů Kč
půjde na splátku úsporného projektu přeměny topných systémů ve školách). Na
životní prostředí je vyčleněno přibližně 56 mil. Kč. Z toho 44 mil. jde na
údržbu zeleně a chodníků, 2 mil. jsou vyčleněny na modernizaci herních a
sportovních prvků, rekonstrukci cyklotras, modernizaci vodohospodářského
zařízení a projektovou dokumentaci na dětská hřiště a sportoviště. Neinvestiční
výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 21 mil. Kč. Přes 11
mil. Kč jde do oblasti dopravy, z toho je více než 6 mil. Kč určeno na opravy a
údržbu komunikací, kanalizačních vpustí a dopravního značení.

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae@praha13.cz

 

Sdílejte článek