Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zastupitelstvo projednávalo metropolitní plán

Praha13
09.07.2018
Nenechte si ujít

Městská část Praha 13 zásadně nesouhlasí s koncepcí tvorby metropolitního plánu, způsobem načasování a formou připomínkového řízeníZastupitelstvo Prahy 13 projednávalo 20. června 2018 na svém 20. zasedání připomínky k metropolitnímu plánu.
Městská část Praha 13 zásadně nesouhlasí s koncepcí tvorby metropolitního plánu, způsobem načasování a formou připomínkového řízení, což téměř znemožňuje občanům, aby se v problematice zorientovali. Přípravu a návrh Územního plánu hl. m. Prahy považujeme za skandální. Požadujeme vrátit metropolitní plán do fáze zadání, případně zásadně dopracovat. Pokud by i tak, přes odpor většiny účastníků došlo ke schválení, MČ Praha 13 uplatňuje níže uvedené zásadní připomínky: 

Mimo jiné zachovat plochy stávající veřejné zeleně včetně parků a revitalizovaných území bez možnosti zástavby těchto ploch. Tato připomínka se týká také Centrálního parku Prahy 13.

Dále zachovat stávající parkovací plochy s možností výjimky zástavby těchto ploch pouze za účelem navyšování kapacity PS (výstavba parkovacích domů).

Znění všech ostatních připomínek viz příloha.
Zásadní připomínky MČ Praha 13 k projednávané podobě metropolitního plánu

 

Sdílejte článek