Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet i Roční účetní závěrku za rok 2021

Praha13
08.06.2022
Nenechte si ujít

Výdaje v loňském roce směřovaly zejména do oblasti školství, životního prostředí a sociálních služeb.Ve středu 8. června schválilo
Zastupitelstvo městské části Praha 13 Závěrečný účet i Roční účetní závěrku.
Také nezávislý auditor ve své zprávě konstatoval, že v hospodaření
územního celku městská část Praha 13 za rok 2021 nezjistil žádné chyby ani
nedostatky. Zastupitelstvo schválilo také připomínky k Metropolitnímu
plánu. 

„Jsem velmi rád, že hospodaření naší
městské části v roce 2021 se i v tak nelehké době podařilo úspěšně udržet
v plusových číslech a skončilo přebytkem ve výši 8 mil. Kč. Vloni jsme
disponovali rozpočtem ve výši 574,5 milionu korun. Výdaje směřovaly zejména do
oblasti školství, životního prostředí, sociálních služeb, rozvoje obce a na výkon
samosprávy a státní správy v přenesené působnosti
,“ řekl starosta Prahy 13
David Vodrážka
 a dodal:
Přebytek budeme investovat především do škol a školek.“ 

Celkově
bylo čerpání ovlivněno mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením
nového typu koronaviru. Tato skutečnost měla také vliv na nízké čerpání
v oblasti investičních výdajů, zejména na nedočerpání dotačních prostředků
z HMP. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 jsme požádali o
ponechání těchto nevyčerpaných prostředků do roku 2022. Naší žádosti bylo
vyhověno.

V roce 2021, stejně jako
v letech minulých, představovaly transfery nejvýznamnější zdroj příjmů MČ.
Jejich podíl na celkových příjmech byl 85 %. Loni jsme přijali transfery v
částce
417,1 mil.
Kč. Jednalo se zejména o transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města
Prahy“
,
informoval tajemník Úřadu městské části Praha 13 Jaroslav Mareš

Souhrnně lze konstatovat, že výdaje naší MČ směřovaly
především do oblasti školství, a to v částce 125,7 mil. Kč
(tato částka představuje 26 % z celkových výdajů). Do oblasti rozvoje obce a infrastruktury směřovalo 81,6 mil. Kč, do zdravotnictví a sociální oblasti
směřovaly výdaje ve výši 37,2 mil. Kč a na výkon státní správy a samosprávy
byly vynaloženy výdaje ve výši 188,2 mil. Kč. Investiční
výdaje byly na rok 2021 schváleny ve výši 50,8 mil. Kč. Během roku byly
upraveny na 178,8 mil. Kč. Investiční výdaje směřovaly zejména na revitalizaci
zeleně, parků a veřejného prostranství, obnovu hřišť a sportovišť, na výkupy
pozemků, na úpravy investičního charakteru ve školských zařízeních a jejich
venkovních prostor a na vybavení úřadu.
„Za velmi významný bod dnešního jednání považuji schválení připomínek
k Metropolitnímu plánu. Jednou z nejdůležitějších je především podoba
Slunečního náměstí, kde odmítáme na pozemcích ve správě naší městské části
další výstavbu vícepodlažních budov. Novou budovu základní umělecké školy plně
podporujeme, ale na druhou část tohoto prostoru patří kvalitní park. Děkuji
všem zastupitelkám a zastupitelům za podporu tohoto usnesení,“
zdůraznil
starosta.
Kompletní znění Závěrečného účtu
je zveřejněno na webových stránkách městské části www.praha13.cz.

Sdílejte článek