Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

160EX 4454/13-223 Dražební vyhláška – movité věci

Od: 17. 06. 2024 Do: 17. 06. 2024
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 160EX 4454/13-223
Původce: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
Adresát: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
Stav: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová

Dokumenty ke stažení