Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Aktualizace článku IV. "ostatní ujednání v bodě 4.1.

Od: 02. 09. 2022 Do: 17. 09. 2022
Ostatní oznámení
Odbor školství
Značka: P13-43193/2022 Č.j.: OŠ/118/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení