Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Čestné prohlášení (pro jmenování vedoucích úředníků)

Od: 20. 05. 2024 Do: 30. 06. 2028
Výběrová řízení
Odbor kancelář tajemníka
Značka: P13-48131/2018 OKT/Mo
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení