Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Doručování VV – povolení prodeje ve VD – Renault Master, RZ 2E43616

Od: 18. 09. 2023 Do: 04. 10. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor dopravy
Značka: P13-58138/2023 Me
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení