Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dražební vyhláška 160 EX 3405/23-60 dne 27.02.2024

Od: 26. 01. 2024 Do: 27. 02. 2024
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 160EX 3405/23-60,61
Původce: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
Adresát: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
Stav: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová

Dokumenty ke stažení