Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dražební vyhláška 160 EX 4454/13-223 dne 09.07.2024

Od: 17. 06. 2024 Do: 10. 07. 2024
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 160EX 4454/13-223
Původce: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
Adresát: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
Stav: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová

Dokumenty ke stažení