Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dražební vyhláška 189 EX 142/20-155 dne 23.03.2023

Od: 22. 02. 2023 Do: 24. 03. 2023
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 189EX 142/20-155
Původce: Leskovjan Jiří, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor, IČ:88887537,Jiří Leskovjan
Adresát: Leskovjan Jiří, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor, IČ:88887537,Jiří Leskovjan
Stav: Leskovjan Jiří, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor, IČ:88887537,Jiří Leskovjan

Dokumenty ke stažení