Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dražební vyhláška 219 EX 02707/23-288 dne 07.05.2024

Od: 08. 04. 2024 Do: 09. 05. 2024
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 219 EX 02707/23-288
Původce: Effenberger Jakub, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02114062,Jakub Effenberger
Adresát: Effenberger Jakub, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02114062,Jakub Effenberger
Stav: Effenberger Jakub, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02114062,Jakub Effenberger

Dokumenty ke stažení