Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 150 EX 277/22-26

Od: 20. 12. 2022 Do: 05. 01. 2023
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 150EX 277/22-26
Původce: Kučera Petr, JUDr., Ing. - soudní exekutor, IČ:65402367,Petr Kučera
Adresát: Kučera Petr, JUDr., Ing. - soudní exekutor, IČ:65402367,Petr Kučera
Stav: Kučera Petr, JUDr., Ing. - soudní exekutor, IČ:65402367,Petr Kučera

Dokumenty ke stažení