Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 150 EX 277/22-71

Od: 09. 01. 2023 Do: 25. 01. 2023
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 150EX 277/22-71
Původce: Kučera Petr, JUDr., Ing. - soudní exekutor, IČ:65402367,Petr Kučera
Adresát: Kučera Petr, JUDr., Ing. - soudní exekutor, IČ:65402367,Petr Kučera
Stav: Kučera Petr, JUDr., Ing. - soudní exekutor, IČ:65402367,Petr Kučera

Dokumenty ke stažení