Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 160 EX 5415/15-79

Od: 26. 10. 2022 Do: 14. 11. 2022
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 160EX 5415/15-101,79
Původce: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
Adresát: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová
Stav: Petrošová Marcela, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72987898,Marcela Petrošová

Dokumenty ke stažení