Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí 219 EX 02707/23-034

Od: 14. 12. 2023 Do: 29. 12. 2023
Dražby a exekuce
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 219 EX 02707/23-129
Původce: Effenberger Jakub, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02114062,Jakub Effenberger
Adresát: Effenberger Jakub, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02114062,Jakub Effenberger
Stav: Effenberger Jakub, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02114062,Jakub Effenberger

Dokumenty ke stažení