Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jmenování zapisovatelů OkVk na území MČ Praha 13 po volbu prezidenta republiky

Od: 01. 12. 2022 Do: 29. 01. 2023
Volby
Odbor občansko-správní
Značka: P13-61610/2022 OOS/Po
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení