Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí potvrzeno: "Bytový dům Paprsek", k.ú. Stodůlky, č.parc. 151/5

Od: 24. 07. 2023 Do: 09. 08. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 1467541/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení