Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí potvrzeno: Polyfunkční centrum Lužiny – Bytový dům Beta, ul.

Od: 02. 08. 2023 Do: 18. 08. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 1380669/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení