Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí potvrzeno: "Polyfunkční dům Paprsek 1", k.ú. Stodllky, č.parc

Od: 23. 06. 2022 Do: 10. 07. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 1013414/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení