Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí potvrzeno: Staveb. úpravy byt. domu č.p. 2144 – 2154 ozn. jak

Od: 08. 06. 2023 Do: 26. 06. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 722557/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení