Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí změněno: "Výhledy Luka", Praha 5, Stodůlky, ulice Archeologic

Od: 12. 12. 2023 Do: 27. 12. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 2331416/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení