Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: "Instalace LCD obraovky na fasádě objek

Od: 04. 12. 2023 Do: 20. 12. 2023
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 2473638/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení