Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: "Novostavba bytového domu Chalabalova",

Od: 03. 05. 2022 Do: 20. 05. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 644446/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení