Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: Přístavba a staveb. úpravy byt. domu č.

Od: 10. 08. 2022 Do: 26. 08. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 1100094/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení