Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o odvolání – rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: Víceúčelové sportovní zařízení – JEREMI

Od: 08. 08. 2022 Do: 24. 08. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 1375799/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení