Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – rozhodnutí o umístění stavby: Žádost o změnu územního rozhodnutí na stavbu "Západní město JIH –

Od: 18. 07. 2023 Do: 03. 08. 2023
Ostatní oznámení
Odbor životního prostředí
Značka: MHMP 1468985/2023
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení