Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

M – sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí: "Novostavba bytového domu Chalabalova", k.ú. Stodůlky

Od: 22. 03. 2022 Do: 06. 04. 2022
Územní a stavební řízení
Odbor stavební
Značka: MHMP 499737/2022
Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581

Dokumenty ke stažení